Kontokredit – Vad det är och hur du kan använda det

Kontokredit är en flexibel kreditlösning som gör det möjligt för kunder att låna pengar upp till en viss gräns och betala tillbaka det i sin takt. Till skillnad från traditionella lån, där låntagaren får en engångssumma och betalar tillbaka den i fasta månatliga avbetalningar, tillåter kontokredit kunder att låna och betala tillbaka pengar när det passar deras ekonomiska situation.

Kontokredit kan vara ett användbart verktyg för att hantera kortsiktiga likviditetsproblem och täcka oväntade utgifter. Med kontokredit har kunder tillgång till en förutbestämd kreditgräns, som de kan använda när som helst för att täcka inköp, betala räkningar eller lösa andra ekonomiska problem som att låna till semesterresan. Räntan beräknas endast på den utestående balansen, vilket innebär att kunderna endast betalar för de pengar de faktiskt använder. read more